Alle berichten door: Mark Sluiter

Gezegende Kerst

Vandaag is Kerst hier neergezegen, Heel Meppel benieuwd naar haar geheim, Zij sluimert, door wind berijpt met kristallen En wacht: tot toverij haar gaat bewegen. Sneeuwstormen hebben haar gevangen, Gelijk een spieg’ling in een droom: Kathedralen, vervuld van kaarsen en Zilv’ren wierook, vol van gezangen. De klokken van de toren galmen, Gelijk een hart zijn […]

Rottige Meente

Land van Linde, Tjonger en Scheene waar op vroegerdagen turfschepen zwaar beladen door de venen voeren mannen kromgebogen spitten in grijze grond en taaie vrouwen turven lieten drogen daar laat de waterjuffer nu wulps haar vleugels trillen daar vliegt de grote vuurvlinder vrolijk in het rond waar riet en trilvenen elkaar dragen daar jubelt de […]

November

Sluit het drieluik met de kleuren, houd ze binnen in de tijd van grijs. Sprokkel woorden wanneer de zin ontbreekt te spreken over toekomst en hoe het weer zal komen terug in de tijd die nog niet is geweest. Blijf nu binnen de aarde gaat niet harder dan hij kan razen is verliezen dus geef […]

Als een man

Langs stromende rivier in liefdevolle uiterwaarden zit je trots uitgelaten op je vliegende tapijt in de zevende hemel Huizen lopen tegen wind in mijn stad is een vuurzee groen gras vergeelt verpletterd door zon die gulpend sneeuwt Mijn huis staat in hens ik spartel als een man in modder van de Reest een heldere oranje […]

Ziek lam

Voor het eerst in zijn leven op zijn zij, een groot oog, een kleine hoorn in de modder. Zijn iele poten zwaaien in de lucht, spichtig als vingers. Op de rand van de dood zwijgt hij aarzelend, als Jezus voor Pilatus. Lichtgewicht, een kind van dit jaar dat de zon ziet verschrompelen in de kille […]