De Reest in de herfst

De Reest is op zijn mooist als het de resten van de zomer transporteert richting winter.

Met gras- en hooiland onder water
Als gevolg van zware regenval
Voert de Reest als schone laaglandbeek
Kleurige blad’ ren naar ‘t diepe dal.

Het broekbos met elzen en knottende wilgen
Ziet hoe graspiepers vliegen over de plas
En hoe dassen hun burchten voorbereiden
Op de nakende winter in ’t klein zeggenmoeras.

Boomkikkers zetten zich af aan de walkant
Tussen valeriaan door ’t bruin watervlies heen
De restjes dotterbloem en Noordse zegge
Getuigen van wat ooit een zomer scheen:

Lisdodden, kattenstaart en moeraskartelblad
Koekoeksbloem, spirea en waterviolier
Gevoed door het kwelwater uit de sloten
En plots ‘t geluid van een gast: de goudplevier.

Als klankbord van de wisselende seizoenen
Luidt dit slanke lid der Charadriidae
Omgeven door lisdoddefranjehoeden
Onmiskenbaar de herfst in vol weemoed en wee.