Gezegende Kerst

Vandaag is Kerst hier neergezegen,
Heel Meppel benieuwd naar haar geheim,
Zij sluimert, door wind berijpt met kristallen
En wacht: tot toverij haar gaat bewegen.

Sneeuwstormen hebben haar gevangen,
Gelijk een spieg’ling in een droom:
Kathedralen, vervuld van kaarsen en
Zilv’ren wierook, vol van gezangen.

De klokken van de toren galmen,
Gelijk een hart zijn ritme slaat,
Dat aan zijn lot niet kan ontsnappen –
Door magische woorden in de psalmen.

In de hemelse bron – is ‘t woord te horen,
Het is vol vuur en helder verlicht.
En in de wereld, in de ziel van de dichter,
Wordt het heilig woord weerom geboren.

Betover, o, sneeuwstorm-kunstenaar,
Want jouw magisch vijfde element
Transformeert ons aard’, de stad en mensen
Tot betere werelden zowaar.

Wonderen zullen elkaar ontmoeten,
Zo mak’lijk, alsof een menigte passeert,
En plots gelijk een muzikale aubade
Zullen stemmen, menselijk, ons groeten.

In de opmaat naar een waar nieuw leven,
Is de kerst ontloken door uw vers
En werpt haar schaduw vol zin en zegen
Een jaar vooruit dat is herschreven!

Vandaag is Kerst hier neergezegen,
Heel Meppel kent nu haar geheim,
Zij danst door wind gedragen verder,
Want weet wiens magie haar doet bewegen.

Mark Sluiter
Vrij naar Michail Lermontov