Weer een kinderfeest

Sinterklaas is een feest van en voor de kinderen!

Van oorsprong was hij democraat
Door kind’ren aangewezen.
Als kinderbisschop met mandaat
De hemel in geprezen.

Zo schonk hij voedsel, geld, heel adequaat,
Niemand hoefde te vrezen,
Aan heel het lompenproletariaat
Uit de 13e eeuw verrezen.

Tot aan een gereformeerd verbod,
Van de hervorming neergedaald,
Het kinderfeest verboden werd,
Door volwassenen bepaald.

De 19e eeuw was best wel schraal:
De Sint symbool voor de moraal,
Met loon of straf en veel taboe,
Wegens verkeerd gedrag vaak ook de roe.

Volwassenen demoniseerden het kind
Met angst, verbod, hard werken.
Kinderen moesten ijv’rig zijn, niet lui
Met bidprentjes naar de kerke.

Dankzij Jan Schenkman onderwijzer,
Kwam Sint weer terug in Nederland
Als kindervriend met gulle hand
Zijn haren werden allengs steeds grijzer.

En wie was dan Piet die hem daar hielp,
Een boeman zwart als roet of bullebak
Een harlekijn met bellen,
Die kind’ren meenam in de zak?

Of gewoon de Bisschop-assistent,
Zoals de kind’ren het ooit zagen,
Die helpt in alle deugdzaamheid
Hen die uit nood iets vragen.

Laat dan het kind dan ook bepalen
Hoe het feest dan verder gaat.
En laat ieder groot mens goed beseffen
Dat ook voor hem het laatste uur eens slaat!

Want als de kindr’en er genoeg van hebben
Genoeg van hun gedrag: tabee of tabak,
Dan sturen ze hun eigen pieten
Langs de deuren met de zak!

En alle pieten stoppen dan deez’ eeuwenoude barbarij,
Van hen die kinderen verdrukten met ruziënd betoog
En zullen vereend in kleuren van de regenboog,
Een eind maken aan hun heerschappij.

Dus politiek, nationalisten, of verlichten
Het maakt niet uit wat jullie willen,
Het zijn de kinderen die met gedichten
Het feest weer uit de put gaan tillen.

Geef hen de ruimte in het leven
Zet geborneerde ego’s maar opzij
Stop met verboden en besef eens even:
Ook U was eens een kind, verlicht en blij.